Wij geven alle burgers een stem

Begin dit jaar is Healthy Community Foundation, kortweg HCF, met haar werkzaamheden gestart. HCF is een stichting die zich inzet voor de belangen van de burger.

Dit burgerinitiatief is een denktank waar initiatieven worden ontwikkeld die de burger meer invloed geeft op politieke besluitvorming.

Op dit moment heeft de burger weinig tot geen inbreng in politieke kwesties.

HCF wil dit gaan veranderen. De stichting is gegrondvest op vier pijlers: Zorg, Onderwijs, Werken en Wonen. Vier belangrijke onderwerpen die het dichtst bij de burger staan en alles te maken hebben met ons welzijn.

HCF is politiek neutraal en heeft geen winstoogmerk. De pijler ‘Zorg’ zal als eerste worden uitgewerkt.

Het doel van de stichting is: Het welzijn van alle burgers te bevorderen door zorg, onderwijs en wonen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te maken.

Het beleid binnen de zorg laat veel te wensen over.

Zorgverleners werken zich drie slagen in de rondte, het management en de consultants verdienen er een dikke boterham aan en de burger betaalt zich blauw doordat de kosten door het nieuwe zorgstelsel volledig uit de hand lopen!

Dit zorgstelsel is in 2005 door VVD-minister Hoogervorst ingevoerd. De afgelopen jaren hebben er een aantal aanpassingen plaatsgevonden, maar die hebben weinig mogen baten.

In de zorgwet werd de zorg aan de ‘markt’ overgelaten, in de hoop dat marktwerking de kosten zullen beteugelen. Helaas is het tegendeel gebleken.

De totale kosten voor zorg en welzijn zullen dit jaar mogelijk de 100 miljard euro aantikken. Dit bedrag brengen wij met zijn allen op. Dat is circa 5.800 euro per persoon, voor iedere inwoner van Nederland, van jong tot oud!

De inning vindt plaats via de zorgpremie, het eigen risico, de eigen bijdrage (deel dat men moet bijbetalen) en de belastingen.

Indien de kosten op deze manier blijven stijgen zullen, volgens het Centraal Planbureau, deze in 2040 een derde van het Bruto Binnenlands Product bedragen.

Bij de beleidsvoering wordt er naar de totale kosten gekeken, echter niet naar de gemaakte uitgaven binnen die kosten. Is het wel terecht wat er wordt uitgegeven? Welke overbodige uitgaven kunnen worden geschrapt? Kan er niet efficiënter worden samengewerkt zodat de kosten dalen?

Moeten er wel zoveel externe bureaus worden ingehuurd? Werkt het huidige declaratiesysteem wel efficiënt? Kan er niet meer worden bezuinigd op administratiekosten?

Als er wordt voorgesteld om het eigen risico af te schaffen, dan vliegen gelijk de zorgkosten omhoog volgens tegenstanders. Een ondoordachte uitspraak!

In 2004, vóór de invoering van het zorgstelsel, bedroegen de totale kosten van zorg en welzijn: € 64,5 miljard (bron: CBS). In 2014 (laatste definitieve cijfer CBS): € 94,4 miljard. Een stijging van 46,4 % in tien jaar tijd.

De index voor consumentenprijzen is in dezelfde periode gestegen met 15,5%. Zouden de zorgkosten met ditzelfde percentage zijn gestegen, dan kom je uit op 75,5 miljard, een verschil van 18,9 miljard.

Het is jammer dat de politiek alleen de burger tijdens de verkiezingen weet te vinden. De politici houden zich meer bezig met ‘partijpolitiek’ dan met het luisteren naar en het zorgen voor het welzijn van de burger.

Verandering kan alleen plaatsvinden via de burger. HCF wil die burger een stem geven en niet alleen tijdens verkiezingen. Om het betaalbaar te houden moet het zorgstelsel op de kop. Dat red je niet door af en toe een Kamervraag te stellen om iets aan te passen!

Als er niet wordt ingegrepen zal de burger de komende jaren meer premie en een hoger eigen risico moeten gaan betalen. Daarnaast zullen er meer behandelingen uit het basispakket gaan verdwijnen.

Naast verlaging van de kosten heeft HCF de volgende speerpunten:

Een nationale basisverzekering, afschaffen eigen risico, minder administratieve lasten praktijkhouders, minder regeltjes, meer waardering voor mantelzorg, betere leefomstandigheden voor de ouderen met meer personeel, sterk reduceren van managers/consultants, afschaffen contractering en betere afspraken met de farmacie.

Verder moet er meer nadruk gelegd worden op preventie, meer geld naar onder andere onderzoek kanker, ALS en dementie, terugdraaien transitie jeugdzorg, meer zorg naar eerste lijn, beter tarief huisartsen, meer gebruik van zorghotels (40% goedkoper en beter), huisvesting en zorg dichter bij elkaar, meer gebruikmaken van eHealth, mondzorg in de basisverzekering en meer professionals aan het bed.

HCF houdt enquêtes onder de bevolking en voert besprekingen met mensen uit ‘het veld’.

Dit zijn zorgverleners, werkend in instellingen en uit verschillende beroepsgroepen, al dan niet met een eigen praktijk. Aan de hand van de verkregen informatie wordt een zorgplan opgesteld.

Bij de opstelling daarvan zal neutraal gekeken worden hoe het zorgstelsel optimaal kan werken. Dit zorgplan wordt met de politiek, overheid en overkoepelende organen besproken.

Vergelijkbaar is het manifest ‘Scherp op ouderenzorg’ van journalist Hugo Borst en Carin Gaemers. HCF doet dit voor de gehele zorg en daarnaast voor de drie andere pijlers. De plannen en de voortgang zullen in de (social) media en op de website van HCF worden gepubliceerd.

Onderzoek door HCF vindt plaats via een denktank waarin mensen uit diverse disciplines deelnemen met ruime opleiding en ervaring binnen hun professie.

Juist door het raadplegen van burgers en mensen die werken in de dagelijkse praktijk zal, op basis van co-creatie, duidelijkere inzichten worden verkregen in wat er moet worden veranderd.

Door de zorg, onderwijs en wonen te verbeteren wordt automatisch het welzijn van mensen verbeterd. Als het welzijn goed is, zullen de ziektekosten, het ziekteverzuim en het algemene welbevinden van de mens verbeteren.

Actief burgerschap is het antwoord op de partijdemocratie‘ en daar gaat HCF mee aan de slag.

Gastblog van Koos Dirkse. HealthyCommunityFoundation is op Twitter te vinden: @HCF_nl en op Facebook: Healthycommunityfoundation.

Foto komt uit de collectie van Miek Koopmans.

Auteur: Mary

Mijn bio op twitter is aardig volledig: Kritisch, Nieuwsgierig, Moeder, Behulpzaam, Humor, Gehuwd, Regelaar, Spontaan, Flapuit, Creatieve geest, Ideeënbrein, Blogger, #twittertaalgids en oh ja ook nog: a-technisch ben ik.

Deel dit bericht op

3 Reacties

 1. Hoi Koos,

  Mooi initiatief!

  Jullie willen beginnen met de zorg, goed plan!
  Ik heb me “aangesloten” bij het Nationaal zorgfonds.
  Ik begrijp dat de SP hier een rol in speelt maar t wordt óók door andere organisaties gesteund.

  Kun je me uitleggen waarom een 2e initiatief? Ik bedoel niet dat het 1 beter is dan het ander; ik begrijp het verschil niet.
  Krachten bundelen lijkt mij (burger, geen medische opleiding) logischer.

  Dank alvast voor je antwoord!

  Reageer
  • Beste Maria,

   Dank voor je vraag.
   Zoals aangegeven hebben wij vijf pijlers. Als eerste pakken wij de zorg aan.
   Wij hebben een zorgplan geschreven, dat bestaat uit meer dan twintig hoofdstukken, zoals Preventie, huisartszorg, Mantelzorg, Apotheek, Zorg en Patient. Ieder hoofdstuk bevat aanbevelingen om de zorg ‘beter’ te maken.
   Eén aspect daarvan is de zorgverzekering. Wij gaan uit van een basisverzekering, geregeld door de overheid. Dit komt veel overeen met het Nationale Zorgfonds.
   Wij willen niet het wiel opnieuw gaan uitvinden, maar kijken waar wij kunnen ondersteunen cq samenwerken. Ik ondersteun ook het Nationale Zorgfonds.
   Op dit gebied heb je gelijk. Wij proberen de krachten te bundelen waar dit mogelijk is.

   Reageer
   • Goedemorgen Koos,

    Dank voor je duidelijke uitleg!

    Ik ga jullie zoeken

    Héél veel succes!

    Reageer

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.