Medisch beroepsgeheim, mag het van u iets minder zijn?

“Waarom zou een bescheiden aantasting van het medisch beroepsgeheim u een zorg zijn?

Natuurlijk heeft u (bijna) alles over voor fraudebestrijding en begrijpt u dat opsporing noodzakelijk is.

Daar horen bevoegdheden bij die mogelijk enige inbreuk maken op uw privacy, maar dat zou toch geen probleem moeten zijn als u niets te verbergen heeft en er slechts zeer discreet gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheden, in proportie ten opzichte van omvang en ernst van de vermeende fraude.

Recent is er in de Tweede Kamer een Wetswijziging doorgevoerd om uw zorgverzekeraar dergelijke opsporingsbevoegdheden te verlenen.

Bij ‘Natura’ polissen was het al mogelijk, maar nu kan de zorgverzekeraar ook bij andere polissen zonder voorafgaande toestemming uw medisch dossier lichten.

Weliswaar na het doorlopen van een 9-stappenplan en het betrekken van een medisch adviseur, die echter geen behandelrelatie met u heeft. Binnen 3 maanden zult u zelf op de hoogte worden gebracht van deze onopgemerkte ‘huiszoeking’ zonder daarvoor tevoren een ‘huiszoekingsbevel’ te hebben ontvangen.

Het overkomt u gewoon en is bij Wet toegestaan.

Naast u en uw behandelend arts is er nu een instantie wettelijk bevoegd om uw medisch dossier in te zien, wettelijk bevoegd om het medisch beroepsgeheim van uw arts te doorbreken. Deze instantie kijkt als het ware mee in de spreekkamer.

Hoewel de artseneed hem dit gebiedt, kan uw arts u niet meer garanderen dat de zaken die u in vertrouwen met hem bespreekt ook binnen de vier muren van de spreekkamer zal blijven. Als u daar zelf geen problemen mee heeft, heeft het weinig zin om hier veel ophef over te maken.

De discussie over het verder aantasten van het medisch beroepsgeheim is dan eigenlijk overbodig, hooguit kan het nog een probleem zijn voor de artsen zelf, die een artseneed hebben afgelegd waar zij dan niet aan kunnen voldoen.

Het garanderen van het medisch beroepsgeheim is een belangrijke pijler onder de vertrouwensrelatie die de patiënt met zijn arts heeft. Het is evenwel aan u hoe zwaar u hieraan tilt. Gelet op de omvang van de vermeende fraude is de inbreuk op de privacy van uw medische gegevens buitenproportioneel.

Bovendien wordt de opsporing niet verricht door een onafhankelijke overheidsinstantie maar door uw eigen zorgverzekeraar, die commercieel gezien baat heeft bij het kennen van uw medische gegevens. Vanuit het oogpunt van risico-inventarisatie en marketing zijn deze gegevens ‘goud waard’.

Ondanks alle in acht genomen zorgvuldigheid van het 9-stappenplan en het inschakelen van een medisch adviseur zullen deze gegevens ook toegankelijk zijn voor niet-artsen.

De overheid verschaft uw zorgverzekeraar wettelijk toegang tot uw medische gegevens, breekt in op de vertrouwensrelatie met uw arts en ondergraaft daarmee uw privacy.

Het doet enigszins denken aan de NSA affaire waarbij met medeweten van de overheid op ruime schaal in Nederland telefoongesprekken werden afgeluisterd.

De meeste van uw persoonlijke gegevens liggen in deze digitale wereld trouwens al op straat door uw eigen internetgedrag en aanwezigheid op de sociale media. Het is verbijsterend hoe veel informatie een hacker over u te weten kan komen. Dit zal alleen maar gaan toenemen met alle geweldige nieuwe ontwikkelingen en datastromen.

Het is juist zaak om de individuele medische gegevens te beschermen.

De overheid dient niet alleen onze democratie als geheel te beschermen tegen (externe en interne) dreigingen maar dient juist ook op te komen voor de rechten en privacy van de individuele burger.

De arts-patiënt relatie is hier onderdeel van. Met de nieuwe wetgeving wordt een verkeerd pad ingeslagen. Daar zou men zich als (potentieel) patiënt goed van doordrongen moeten zijn voordat het wetsvoorstel in de Eerste Kamer wordt behandeld.

Dus als u prijs stelt op het geheim blijven van uw persoonlijke medische gegevens, zorg er dan voor dat u gehoord wordt en dat uw belangen de komende tijd goed behartigd worden.”

Gastblog van Allan Vafi, @AllanVafi.

Foto komt uit de collectie van André Brockbernd.

Auteur: Mary

Mijn bio op twitter is aardig volledig: Kritisch, Nieuwsgierig, Moeder, Behulpzaam, Humor, Gehuwd, Regelaar, Spontaan, Flapuit, Creatieve geest, Ideeënbrein, Blogger, #twittertaalgids en oh ja ook nog: a-technisch ben ik.

Deel dit bericht

2 Reacties

 1. Een zeer ingetogen maar uiterst heldere expliciet van wat er mis is met wetsontwerp 33980. Als ik Eerste Kamerlid was (ook van de VVD of PvdA) zou ik me wel 13x bedenken voor ik het hoogste goed van het recht van de mens op veiligheid, geborgenheid en privacy zou inruilen voor zo’n onbegrensde toegang tot data die alleen “de mammon dient”.
  Dank Alan.

  Laat een reactie achter
  • Ik sluit me volledig bij je aan, Pim.
   Helemaal met je eens.
   Ik vraag me alleen af hoe/of we ons nog op tijd kunnen laten horen…

   Laat een reactie achter

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *