De zorgverzekeraars moeten zich schamen

“Inmiddels ben ik een paar jaar aan het werk met een klein, en dus niet-gecontracteerd, thuiszorgteam wijkverpleging in onze regio.

Mijn taak binnen het geheel is het aannemen van zorgvragen, het voeren van intakegesprekken, het regelen van de indicaties, overleg met de zorgverzekeraar, plannen, contacten met familie enzovoort. De facturatie wordt eveneens hier gedaan voor het hele team.

Het team bestaat uit gediplomeerde Viggers (verzorgende nivo 3), Big geregistreerde verpleegkundigen nivo 4 en 5 en een helpende nivo 2. Allen hebben een KvK, AGB-code en zijn lid van een onafhankelijke klachtencommissie.

Het is een kundig team dat met hart en ziel werkt en tot prachtige zorg in staat is. Onze cliënten zijn meer dan tevreden. En toch ondervinden wij, en andere kleine teams, maand in maand uit, enorme tegenwerking vanuit de verzekeraars van onze cliënten.

Vreemd genoeg blijkt allereerst dat de verzekeraar zelf nauwelijks op de hoogte is van de door hen via de basispolis verzekerde zorg. Verpleging en verzorging vallen hier namelijk onder. Dat vergt keer op keer uitleg onzerzijds.

Men is bekend met de bulk facturen die via zorg in natura door de gecontracteerde thuiszorgers maandelijks worden ingediend, maar onze wijze van werken en declareren blijkt een vak apart.

Bij één zorgverzekeraar hebben wij zes maanden lang iedere facturatieronde een klachtenfunctionaris moeten benaderen om de facturatie rond te krijgen. Nu weer hebben wij twee cliënten van een en dezelfde verzekeraar in zorg.

Van tevoren hebben wij keurig gebeld en gevraagd naar de voorwaarden en ontvingen hiervan een schriftelijke bevestiging en dus gingen wij vol vertrouwen aan de slag. Eind januari volgt de eerste facturatie richting eerste cliënt, die deze keurig doorstuurt naar verzekeraar.

En dan blijft het twee volle weken angstig stil. In week drie ontvangt cliënt een brief van de afdeling ‘bijzondere zaken’, lees fraude van verzekeraar. Het 80-jarige echtpaar schrikt zich kapot.

Een greep uit de vragen uit de brief die er niet om liegen:

1. Kent u deze zorgverleners?
2. Komen de gefactureerde uren u bekend voor?
3. Factureert u wel zelf of doet iemand anders dit?
4. Is het u bekend dat slechts 1 zorgverlener Kiwa gecertificeerd is en dit consequenties voor u heeft?

Er volgt een reeks van telefoontjes en mails. De dochter, ook ziek, wordt erbij betrokken omdat haar vader en moeder dit niet kunnen behappen, maar de verzekeraar houdt voet bij stuk. De helpende nivo 2 uit het team krijgt geen salaris want “wij doen geen zaken met een 2”…

En de andere teamleden, allen Viggers en Biggers, krijgen evenmin salaris omdat ze een nieuw bedacht keurmerk niet hebben. Ontzetting, verbazing, boosheid en slapeloze nachten bij alle partijen.

Cliënt twee (zeer ernstig ziek, uitlopend naar terminaal) weet dan nog van niets. Die durven wij hier niet mee te belasten. Beide cliënten zijn niet in staat om de facturen zelf te betalen aan het team, maar dit team werkt met hart en ziel door om de zorg onverlet te kunnen continueren.

Overleg met het team maakt duidelijk dat zij niet gaan meewerken aan de zoveelste bizarre eis van een zorgverzekeraar.

Genoemd Kiwakeurmerk voegt niets toe aan hun vaardigheden en competenties. Zij vallen onder de IZG, zijn BIG geregistreerd dan wel VIG. Daarnaast een enorme rompslomp en extra kosten want het brevet van de WC eend moet uiteraard door zorgverlener zelf betaald worden.

Kortom, onze zieke cliënten zullen zich van juridische hulp moeten gaan voorzien om hun recht te halen want zij zijn nu de onderhandelende partij. Hoe erg is dat? Doodzieke mensen die door extra regeltjes van rijke zorgverzekeraars zich hier mee moeten gaan bezighouden.

Inmiddels valt hier uiteraard het besluit om geen cliënten meer aan te nemen van betreffende mensonvriendelijke verzekeraar. Dat is ook precies waar de verzekeraar op uit is, dus in die zin wint de verzekeraar en verliest de zieke mens.

Oh ja, alle verzekeraars hanteren andere polissen en tarieven voor deze niet gecontracteerde wijkverpleging.

Heeft een cliënt een budgetpolis, dan wordt er slechts 65 of 75% van het uurtarief betaald door de verzekeraar. Het verschil dient de verzekerde zelf bij te betalen. De macht van de zorgverzekeraars is groot.

Ons team koos ervoor om zelf het verschil bij te passen. Dus werken wij vaak voor bizar lage tarieven.

Daarnaast maken wij gebruik van een onafhankelijke indicatiesteller, dit in tegenstelling tot de grote thuiszorgorganisaties die eigen indicatiestellers in dienst hebben. En die indiceren ten behoeve van hun eigen cliënten. Een meer dan vreemde situatie.

Recent ging een cliënt van ons over naar een grote club. De indicatie werd ongezien van 4 naar 12 uur per dag opgehoogd. Toch hebben de zorgverzekeraars niet de intentie om naar deze grote groep te gaan kijken in het kader van hoe kan de zorg goedkoper.

Nee, het zijn de ‘kleintjes’ die met argusogen bekeken worden en waaraan iedere keer weer nieuwe eisen worden gesteld. Er is naar onze mening sprake van een ontmoedigingsbeleid richting cliënt om niet te kiezen voor een niet gecontracteerde zorgverlener.

Men heeft jammer genoeg geen oog voor kwaliteit van zorg, en geen idee hoe veel duurder zorg in natura is.

Het blijft voor ons onaanvaardbaar dat de zorgverzekeraars dit item niet oppakken en tot op de bodem gaan uitzoeken. Hier valt een enorme besparingsslag te slaan. Daar zijn wij van overtuigd.

Daarnaast ligt er ook bij de ziekenhuizen een taak om via de transferafdelingen niet altijd door te verwijzen naar de grote aanbieders. Een deel van de patiënten is absoluut beter af bij zorg op maat, zoals de kleintjes dat kunnen bieden.

Ook de huisartsen zouden hierover betere voorlichting kunnen geven. Cliënten weten vaak niet eens dat zij recht hebben om te kiezen voor die thuiszorg die het best past bij de situatie van het moment, en niet verplicht zijn om zorg af te nemen bij gecontracteerde zorgaanbieders.

Elke maand achter je salaris aan moeten zitten, met de kans daardoor zelf in de problemen te komen, de zorgverzekeraars moeten zich schamen. Wij verlenen zorg met hart en ziel maar worden keer op keer getraineerd door de zorgverzekeraars.

In de bovenstaande casussen hebben wij getracht een idee te schetsen van de gevolgen van het gedrag van verzekeraars. Ook hebben wij deze casussen bij de politiek neergelegd in de hoop dat deze gekte, genaamd burocrazy, eens gaat stoppen.

Alles wat wij willen is goede zorg leveren tegen bescheiden tarieven. Dat is waar wij voor staan en gaan. Niet te veel gevraagd toch?”

Gastblog van Marijke, @mbbcareconsult.

Foto komt uit de collectie van Erik Koeslag.

Auteur: Mary

Mijn bio op twitter is aardig volledig: Kritisch, Nieuwsgierig, Moeder, Behulpzaam, Humor, Gehuwd, Regelaar, Spontaan, Flapuit, Creatieve geest, Ideeënbrein, Blogger, #twittertaalgids en oh ja ook nog: a-technisch ben ik.

Deel dit bericht op

13 Reacties

 1. Pffffffff!! Ga er maar aan staan! Hopeloos! En enorm frustrerend! Zou niet moeten mogen!

  Reageer
 2. Zeker niet te veel gevraagd, en zeker niet voldoende gekregen.
  Bureaucratie, , procedures aan veel te veel regels gebonden.
  Het is een ramp. Hoop oprecht dat er een oplossing komt voor jullie zo broodnodige werk.

  Reageer
 3. Beste Mary
  Ben je al lid van de zorgprofessional? Met deze club kan je meer macht uit oefenen en hoe groter we worden hoe meer we te vertellen hebben!
  Ik nodig jou en je mede hulpverleners van harte uit om lid te worden.

  Reageer
 4. Hoi Mary met don
  Weet je nog dat ik tijdens ons intevieuw zei dat zorgverzekeraars grote mafia is?
  Nu loop je er zelf tegenaan.
  Ik hoop dat het je ondanks alles gaat lukken.
  Lieve groetjes v mij don tessers

  Reageer
  • Hallo Don,

   Ja dat weet ik nog. Maar…even voor de duidelijkheid, dit is niet mijn verhaal. Het is een gastblog van Marijke.

   Reageer
 5. Het is niet gebruikelijk voor Menzis om in het openbaar in te gaan op 1-op-1 contacten tussen Menzis en zorgaanbieders en/of verzekerden. Dat zal ik vanuit mijn positie ook hier niet doen. Tegelijkertijd licht ik namens Menzis graag enkele zaken toe op de betrokken blog van Marijke van Care Consult. Deze opmerkingen betreffen zaken die via Twitter al gemeld zijn en/ of op onze website zijn terug te vinden.

  Zoals ook via Twitter herbevestigd in reactie op Care Consult heeft Menzis aangeboden dat de ingediende facturen voor alle betrokken zorgverleners coulancehalve zullen worden vergoed. Voor de toekomst hechten wij echter onder meer aan de vereisten rondom het keurmerk.

  Zorgverlenende instellingen in de wijkverpleging moeten bij Menzis voor gecontracteerde én ongecontracteerde zorg in het bezit zijn van een WTZi toelating. Strikte toepassing hiervan zou betekenen dat individuele zorgverleners (zzp’ers) geen zorg zouden kunnen verlenen. Dat vindt Menzis onwenselijk. Tegelijkertijd vindt Menzis het belangrijk om Om toch zeker te kunnen zijn dat iemand voldoet, maakt Menzis – al enige tijd – gebruik van het KiWa keurmerk. Menzis vindt dit keurmerk belangrijk, omdat het zekerheid biedt of een zorgverlener voldoet aan beroeps- en ondernemerseisen en kwalitatief goede zorg verleent. Wij zien dat andere verzekeraars dit ook in hun inkoopbeleid hebben staan als eis voor gecontracteerde aanbieders.

  Ten aanzien van de opmerkingen over het niveau waarop zorgverleners werkzaam moeten zijn kan ik melden dat in onze voorwaarden is opgenomen dat de zorg moeten worden uitgevoerd door een verpleegkundige of verzorgende met opleidingsniveau 3, in dienst van een organisatie of werkzaam als ZZP-er. Dat betekent dus dat zorg geleverd door een verzorgende met niveau 2 niet voor vergoeding in aanmerking komt. Dit is onder meer terug te vinden op https://www.menzis.nl/vergoedingen/v/verpleging-en-verzorging

  De eisen rondom verpleging en verzorging zijn niet nieuw. Zo werken veel zorgverleners al met een KiWa keurmerk. Maar de gerezen onduidelijkheid maakt voor Menzis wel duidelijk dat dit in relatie tot ongecontracteerde zorg wel duidelijker moet worden omgeschreven. Een en ander zal op korte termijn ook worden aangepast. De beschreven observaties en ervaringen zijn daar behulpzaam in geweest. Mede met het oog daarop, hebben we Care Consult uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, om gezamenlijk een oplossing voor de toekomst te vinden.

  Reageer
  • Reactie op reactie van dhr. Kroese, Menzis

   De coulance halve aanbieding van Menzis doet in genoemde situaties geen recht aan de voorgeschiedenis. Bij deze beide cliënten dient onverlet vastgehouden te worden aan de gemaakte afspraken met Menzis, voor aanvang van de zorg.
   Door ons is alle zorgvuldig hierin betracht. Heel terecht dat Menzis zelf aangeeft dit NU te gaan opnemen in de polisvoorwaarden.

   Betreft het Kiwakeurmerk: over de waarde en inhoud van dat keurmerk verschillen wij van mening, dat moge duidelijk zijn. Dit team valt onder de inspectie IZG. De door hen genoten opleiding en het verkrijgen van hun diploma’s, daarnaast lidmaatschap Solo partner, afhankelijk klachtenorgaan, staan garant voor het leveren van goede zorg. Ergens houdt het op, want na het Kiwa keur volgt ongetwijfeld de volgende eis, zoals wij al mochten vernemen vanuit ZZP land. Voor de goede orde: andere verzekeraars stellen deze eis alleen aan de gecontracteerde wijkverpleging en niet aan de NIET gecontracteerde wijkverpleging. Er is nog een enkele factuur van ons afgewezen door welke verzekeraar dan ook op grond van gebrek aan Kiwa. CZ zorg heeft het hele Kiwa alweer terzijde geschoven overigens, ter uwer info.

   Dan de nivo 2: volgens polis voorwaarden niet geaccepteerd. Dit vereist het bijstellen van uw beleid. Deze groep is van onschatbare waarde in de zorg. Door deze groep uit te sluiten verplaatst u relatief goedkope zorg naar duurdere krachten, die hiervoor dus een ander tarief mogen declareren. Ook in de pers steeds meer aandacht daarvoor, recent nog een groot artikel in de krant genaamd: “haal de helpende terug in de zorg”.

   Tot slot: ik heb meerdere malen aangeboden dat ik zowel telefonisch als per mail bereikbaar ben voor een gesprek met Menzis. Ook de afgelopen periode is er regelmatig langs deze lijnen overleg geweest. Ik zie dus geen aanleiding tot een andere wijze van communicatie. Voor de toekomst waarover u spreekt heeft het team zich unaniem uitgesproken: wij leveren geen zorg meer aan verzekerden van Menzis. Wel gaan wij ervan van uit dat deze kwestie, in samenspraak met klachtenfunctionaris Menzis en de familie opgelost gaat worden. Een stokoude, demente dame ontdoen van een geliefde nivo 2 die uitstekend werk verricht is onmenzelijk.

   Reageer
   • hallo Marijke,

    weet u toevallig hoe ik mijn factuur gedeclareerd kan krijgen bij CZ. zorgverzekeraar is cz en ik ben helpende niv 2. client heeft zorg in natura. cz wil een agb code die met 91 begint. dit kan ik niet verkrijgen omdat vektis dit alleen aan verpleegkundige en verzorgende geeft. De zorg die client krijgt is ook helpende en begeleiden. ik vind heel raar dat er niks voor de helpende is.

    met vriendelijke groet,

    sita Reedijk

    Reageer
 6. Alleen al de arrogantie van #Menzis “wij doen geen zaken met 2” ze moeten zich schamen.

  Reageer
  • Inmiddels is Menzis door de Tweede Kamer terug gefloten mbt de nivo 2 die niet onder supervisie zou mogen werken. Het hele team heeft ten faveure van Menzis het wc eend Kiwa keurmerk moeten halen. Behoudens Menzis vraagt ons geen enkele zorgverzekeraar hier naar. Wij blijven bij ons besluit geen zorg meer te verlenen aan Menzis verzekerden en adviseren onze cliënten over te stappen.

   Reageer
 7. Snap het hele verhaal. Wij zijn in het bezit van WTZi erkenning, HKZ gecertificeerd, ikzelf als zorgverlener ook aangemeld bij SKJ, daarnaast zijn mijn man en ik allebei HBO gediplomeerd (SPH en HBO-MW). Heb de gevraagde AGB-codes en contract met VECOZO. Ben nu al meer dan 2 weken bezig om bij verschillende zorgverzekeraars in gesprek te komen om een contract af te sluiten. Bij menig zorgverzekeraar staat dat er alleen maar zaken wordt gedaan met de gecontracteerde zorgverlener. Natuurlijk geef ik niet zo maar op (en wil ik ook geen onderaannemer worden bij een (grote) zorgverleningsinstelling/bedrijf.

  Reageer
 8. Menzis, verhip, daar ben ik ook verzekerd en ik dacht nog wel: goed verzekerd.

  Reageer
  • 1 januari snel overstappen!

   Reageer

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.