De stem van een kind

“Een ongehuwd stel kwam bij mij terecht omdat zij het graag goed wilden doen voor hun dochtertje van 6. Ieder had andere ideeën over de zorgregeling. In het verleden was er veel sprake geweest van wantrouwen tussen beiden.

Dit wantrouwen, dat zich op ex-partner niveau bevond, sijpelde steeds verder door in het niveau waarop zij als ouders naast elkaar moesten staan. Met als gevolg dat zij het over steeds meer zaken oneens werden.

Met hun toestemming zijn wij aan de slag gegaan, gezamenlijk en soms afzonderlijk van elkaar. Gesproken is over een ieders pijn, boosheid en verdriet. Dit bleek niet alleen met de eigen relatie te maken te hebben, maar ook met jeugdervaringen. Inzichten die hierin werden verkregen waren zeer belangrijk voor een ieder.

Het HART model en de cirkel van rouwen zijn doorgenomen. Een stuk verwerking moest plaatsvinden. Ouders stelden zich steeds meer open.

Uiteindelijk konden wij samen vragen voorbereiden die de ouders wilden stellen aan hun dochtertje. Ik kon het kindgesprek zelf met haar voeren, maar zag dat deze ouders vooral tools nodig hadden om de verbinding met elkaar te vinden en om met hun dochtertje te communiceren zodat ze samen haar wensen konden filteren. Gesproken is over de aan te nemen houding tijdens het gesprek, verwachtingen zijn gemanaged en vragen zijn kindvriendelijk voorbereid.

Terwijl ik mij als professional op de achtergrond begaf, voerden ouders samen het kindgesprek.

Het meisje zei: “Gezellig hè zo met elkaar, kon dit altijd maar zo zijn. Soms zeg ik het zo omdat ik denk dat jullie dat dan willen horen.” Ouders wisten hun rust te bewaren, omdat zij hierop voorbereid waren en ik psycho educatie met hen had gevoerd. Zij bleven respectvol naar elkaar toe. Gaven het meisje uitleg over de nieuwe gezinssituatie waarin zij zich bevinden, complimenteerden haar voor haar eerlijkheid en lieten haar weten dat ondanks de scheiding zij altijd haar ouders zullen blijven en graag samen haar wensen willen blijven filteren.

Iedere zaak is anders. Wat mij vaak opvalt, is dat ouders het voor de scheidingssituatie soms over opvoedkundige aspecten of andere vraagstukken ook wel eens niet eens waren. Zodra de scheidingssituatie zich voordoet, kunnen deze verschillen van mening ineens veranderen in het belang van de eigen rechten.

Wij vertalen deze verandering binnen het HART model dat wij als Kindbehartigers gebruiken. Dit model laat onder andere de rouwcurve zien die een scheiding met zich meebrengt en welke onderdelen van het HART aangetast kunnen worden door de situatie waarin men zich bevindt; de Houvast, de Autonomie, het Rechtvaardigheidsgevoel en het Toekomstperspectief.

Voor kinderen is dit HART model net wat anders vormgegeven. Een scheiding doet hoe dan ook iets met een kind. Een zekere Houvast valt weg. Wanneer een scheidingssituatie complexer wordt en de conflicten aanhouden tussen de ouders op ex-partner niveau kan dit veel impact hebben op het verloop van de ontwikkeling van een kind. De Autonomie wordt hierbij aangetast. Het zelfbeeld van het kind kan veranderen. Daarom is vroegtijdig ondersteuning bieden zo essentieel.

Gebeurtenissen hebben invloed op gedachten en deze gedachten bepalen je gevoelens en uiteindelijk het gedrag dat je gaat vertonen. De gebeurtenis kan niet teruggedraaid worden. Echter de gedachten die iemand over de gebeurtenis heeft wel. En dat is iets waar aan gewerkt kan worden. Aanhoudende negatieve gedachten over de ander zorgen er immers voor dat je steeds verder verwikkeld raakt in een strijd en de eigen energie steeds verder afneemt.

En dat is nu juist niet wat een kind nodig heeft. Een kind heeft Rust nodig en ouders die in balans zijn. Regelmaat in de zin dat er vanuit beide ouders eenduidige signalen worden afgegeven en dat het zich middels een structuur vrij kan bewegen tussen zijn ouders. En zich zo verder kan ontwikkelen, in lijn met zijn Rechten, veilig en onbezorgd. Dit zodat een kind zijn eigen Toekomst kan vormgeven.

Het gebroken HART van de ouders beïnvloedt dus het HART van het kind. Ondersteuning om het HART te repareren is essentieel en raad ik echt een ieder aan. Zo vroeg mogelijk. Steun vragen staat absoluut niet voor zwakte maar juist voor kracht. Kracht om steun te vragen en te komen tot een oplossing. Voor uiteindelijk jullie kind.

In mijn werk als Kindbehartiger ondersteun ik kinderen en ouders in een scheidingssituatie. Het HART model en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) lopen als rode draad door mijn werk. Immers vormen de belangen van het kind (artikel 3 IVRK) de primaire overweging, krijgt ieder kind de ruimte om zijn stem te laten doorklinken ongedacht de leeftijd van het kind (artikel 12 IVRK), wordt die materie die voor het kind van belang is op kindvriendelijke wijze uitgelegd aan het kind (artikel 17 IVRK), worden zaken in perspectief geplaats en staat aan de basis het belang van contact met beide ouders (artikel 9 IVRK). Dit alles met het doel om bij te dragen aan de onbezorgde ontwikkeling van ieder kind (artikel 6 IVRK).

De stem van het meisje in de casus vormde een essentiële sleutel om samen tot afspraken te komen. Afspraken die werden gedragen door beide ouders en werden begrepen door het meisje. Ouders hebben geleerd hoe zij de signalen van hun dochtertje kunnen interpreteren en vooral hoe zij hierbij als ouders naast elkaar kunnen blijven staan. Nu en in de toekomst. Samen hebben wij het HART geheeld!

Dit is een gastblog van Marieke Lips, @Kindbehartiger. Kijk voor meer informatie op kidsinbetween.nl en kindbehartiger.nl . Marieke is auteur van het boek Bekrast.

Foto komt uit de collectie van Miek Koopmans.

Auteur: Mary

Mijn bio op twitter is aardig volledig:
Kritisch, Nieuwsgierig, Moeder, Behulpzaam, Humor, Gehuwd, Regelaar, Spontaan, Flapuit, Creatieve geest, Ideeënbrein, Blogger, #twittertaalgids en oh ja ook nog: a-technisch ben ik.

Deel dit bericht

4 Reacties

 1. Yess change frequency change reality.
  Prachtig verhaal Marieke.
  En het zou mij niets verbazen als er genoeg zelfliefde is ontsproten, de focus toch weer op het gezin als compleet gelegd zal worden.
  #WarmHart

  Laat een reactie achter
 2. Het is gelukkig niet altijd een puinhoop een scheiding, al kan een scheiding tussen ouders een rust in het leven van een kind brengen. Als je als kind je ouders steeds vechters klaar tegenover elkaar ziet staan, is het moment van scheiden een “oef eindelijk rust”, en geloof me dat bestaat, had ik mogen kiezen in mijn puberteit , ik had voor de rust gekozen…..wat ik niet begrijp ooit hebben twee mensen toch van elkaar gehouden, blijft er dan niets over zelfs geen respect meer voor elkaar….ooit hebben ze samen wortels gehad !!!! En plots is er niets meer dat hun bindt……

  Laat een reactie achter
 3. Wortels kunnen te weinig water krijgen en sterven af ,of te veel water en ze rotten weg .
  Een binding tsja hun Kind of Kinderen ,maar om daar alleen samen te blijven maar hun hart voelt niks meer ?.
  Blijft voor een buiten stander moeilijk te beoordelen is mijn mening …..

  Laat een reactie achter
 4. Beste alle,

  Dank voor jullie reacties!

  En beste Marja, hartelijk dank voor de vraagstelling. Uiteraard wordt er door ons altijd gekeken naar het systeem rondom het kind en dus ook opa’s en oma’s. Wij spreken regelmatig met opa’s of oma’s waarbij vragen leven. Schroom niet om ons te contacten via info@kindbehartiger.nl
  Wij kunnen dan meedenken en mogelijk nog iets betekenen of adviseren.

  Hartelijke groet,
  Marieke

  Laat een reactie achter

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *